Експозиції “ПОЛТАВЩИНА” і “СЛОБОЖАНЩИНА” у НМНАПУ − Петро ВОВЧЕНКО

Краєвид музейної Полтавщини, НМНАПУ

За виданням:
Музей народної архітектури та побуту України, 1969 // Звід пам’яток історії та культури України: Київ: Енциклопедичне видання. Кн.1, ч.2.: М-С. – К.: Голов. ред. Зводу пам’яток історії та культури при вид-ві “Українська енциклопедія” ім.М.Бажана, 2003. − С.751-799.

Експозиція відтворює особливості народної культури і побуту Полтавської, Луганської, частково Сумської та Донецької областей. Невеликою просторовою паузою розділяється на дві підзони. Тут встановлено понад 50 будівель, які відтворюють типовий для полтавсько-слобожанських поселень характер забудови. З них пам’ятками народної архітектури є 32 будівлі, 18 – реконструкції. Через погану збереженість підземної частини дерев’яних конструкцій, з метою повноцінно представити все розмаїття народної архітектури регіону, частина пам’яток реконструйована за обмірами старих зразків, що були виявлені під час наукових експедицій.

За планувальною структурою в регіоні переважають тридільні типи житла: “хата + сіни + комора”, “хата + сіни + хатина”, “хата на дві половини”, “дві хати підряд”, рідше зустрічаються двокамерний тип “хата + сіни” (у незаможних) та варіанти попередніх типів, ускладнені за рахунок перегородок. Розповсюджений тип житла в регіоні – зрубний. Разом з тим на Полтавщині, переважно в бідних на ліс південних районах, будували каркасні (комбіновані) хати, стіни яких по вікна зводились на сохах (підсішках), об’єднаних вище зрубною обв’язкою. Каркасні стіни житла обмазувалися глиною і білилися. В рублених хатах часто обмазували і білили тільки приміщення власне “хати”, а комору і сіни залишали у відкритому дереві (зруб чи шули). Солом’яні покрівлі хат Полтавщини і Слобожанщини мали гладеньку поверхню без накладного гребеня і китиць, як на Наддніпрянщині. Висота стін і даху однакові.

Хата кін.19 ст. з Луганщини, НМНАПУ Розвинене піддашшя покрівлі підтримувалося вишуканої форми стовпчиками з кронштейнами (“кониками”), лиштви прикрашалися різьбленим геометричним орнаментом. На північному сході Полтавщини відомі “миті” хати, в яких стіни і стеля в інтер’єрі не обмазувалися і не білилися. Житло всередині прикрашалося декоративними тканинами, кахлями, полицями, в окремих випадках “миті” стіни і стеля оздоблювалися розписом.

Будівельні традиції Полтавщини мають багато спільного з традиціями Лівобережної Наддніпрянщини та лісостепової України. Водночас Слобожанщина, значною мірою заселена вихідцями з півночі українського Полісся й близьких за культурними традиціями південних районів Росії, виробила своєрідний культурний комплекс. Тут поширене зрубне житло, підняте на високі, обкладені торчами й засипані глиною “приспи”, галереї, ощепини яких оздоблено пишним різьбленням. У хатах “миті” поперечні сволоки, житло прикрашають рушники з традиційною “квіткою”, шитою тамбурним швом та ін.

Надвірні будівлі – повітки, хліви, клуні – здебільшого плетені (з обмазкою або без неї). Комори й сажі рублені. Крім надвірних будівель, в експозиції представлені вітряки, кузня, зерносховище сільської общини (гамазей). Архітектурну експозицію “Полтавщина” створював архітектор Віктор Красенко, “Слобожанщину” – архітектор Сергій Верговський; обидві з наступною участю архітекторів Петра Вовченка та Богдана Лук’янчука. Науковий консультант – доктор архітектури Bіктор Самойлович. Етнографічну експозицію розробили Надія Зяблюк і Cвітлана Щербань.

 

ПОЛТАВЩИНА

 

Садиба кін.19 – поч.20 ст. з с.Кунцеве, Новосанжарський р-н, Полтавська обл.

 
Хата кін.19 ст. з Полтавщини, НМНАПУ Комплекс будівель селянина-хлібороба, який додатково займався чумацьким промислом. Складається з хати на дві половини і двох комор, кузні (споруда реконструйована). Садиба перебуває у стадії формування, передбачається встановлення інших будівель.

Хата кін.19 ст. з с.Кунцеве, Новосанжарський р-н, Полтавська обл.

Багатодільна на дві половини (хата + сіни + хата + комора). За конструкцією стін комбінована: від підвалин до верху вікон – каркасна; вище (4–5 вінців над вікнами) – зрубна. У землю закопано дубові сохи, між якими по горизонтальних глицях сторчма заплетено лозу та обмазано з обох боків глиною. Стіни зовні й всередині побілені. Стеля складається з двох поздовжніх сволоків, на які покладено “слижі” (перекладини), потім настелено шаром очерету з двобічною глиняною обмазкою. Зовнішні випуски поздовжніх сволоків мають фігурне різьблення у вигляді коників. Дах чотирисхилий, на кроквах, критий соломою “оберемками”.

Комора 19 – поч.20 ст. з Полтавщини, НМНАПУ Комора поч.20 ст. з Полтавщини, НМНАПУ Комора поч.20 ст. з смт Нові Санжари, Новосанжарський р-н, Полтавська обл.

Кліть з піддашком на чотирьох восьмигранних стовпчиках. Стіни з протесаного бруса з’єднано в зруб з випусками. Підлога й стеля з дощок. Дах чотирисхилий, утворений кроквами та наріжниками, критий по латах м’ятою соломою “оберемками”.

Комора 19 – поч.20 ст. з с.Судівка, Новосанжарський р-н, Полтавська обл.

Кліть з піддашком на чотирьох стовпчиках. Стіни з протесаного бруса з’єднано в зруб з випусками. Кілька нижніх вінців бічних стін мають довші випуски на ширину піддашка, внаслідок чого він з боків закритий. Підлога і стеля з дощок. Дах чотирисхилий, утворений кроквами та наріжниками, критий соломою парками.

 


 

Садиба 19 ст. з с.Ревазівка, Новосанжарський р-н, Полтавська обл.

 
Хата 19 ст. з Полтавщини, НМНАПУ Хата 19 ст. з Полтавщини, НМНАПУ Складається з хати та погреба. Огороджена від вулиці невисоким тином, з боку поля – латами. За хатою насаджено вишневий садок.

Хата 19 ст. з с.Ревазівка, Новосанжарський р-н, Полтавська обл.

Дводільна (хата + сіни), комбінованої каркасно-зрубної конструкції: стіни до верху вікон зведені в закидку на вербових Криниця 19 ст. з Полтавщини, НМНАПУ сохах (підсошках), вище – зрубна обв’язка (ощіп) з чотирьох вінців. Стіни заплетені лозою, обмазані глиною і побілені, тильна стіна зовні обмазана кольоровою глиною. Навколо хати глиняна призьба. Верхні вінці ощепу та поздовжній сволок мають випуски на причілку, утворюючи значний винос даху. Дах чотирисхилий, критий очеретом.

Криниця 19 ст., Гадяцький р-н, Полтавська обл.

Рублена з дубових плах (цямрин). Зверху прибито дошки. Біля криниці встановлено “журавель”. По другий бік криниці встановлено довбаний жолоб для напування худоби.

 


 

Садиба 19 – поч.20 ст. з смт Шишаки, Шишацький р-н, Полтавська обл.

 
Хата 19 ст. з Полтавщини, НМНАПУ У хаті 19 ст. з Полтавщини, НМНАПУ Складається з хати, сажа, погреба, реконструйованого за зразком поч.20 ст., виявленим у с.Вельбівка Гадяцького р-ну, та погрібника – наземної споруди для захисту від дощів з двосхилим дахом на кроквах, критим очеретом. Біля дороги садок, проїзд через який веде до двору.

Хата 19 ст. з смт Шишаки, Шишацький р-н, Полтавська обл.

П’ятидільна (хата+сіни+хатина+”прибік”+комора). Підвалини на дубових стоянах. Стіни рублені з м’яких порід дерева. Зовні стіни хати і тильна стіна сіней обмазані глиною, чільна і причілок – побілені, комора і сіни – у відкритому зрубі. Всередині стіни хати і хатини, як і решта приміщень, “чисті”. Саж поч.20 ст. з Полтавщини, НМНАПУ Хата 19 ст. з Полтавщини, НМНАПУ Зовнішні випуски сволоків різьблені у вигляді уступів. Дах чотирисхилий, критий соломою. “Бовдур” лісяний (плетений), обмазаний глиною.

Саж поч.20 ст. з с.Вельбівка, Гадяцький р-н, Полтавська обл.

Перевезений нерозібраним, встановлений у Музеї у 1980-х рр. архітектором Богданом Лук’янчуком.
З годівницею праворуч від дверей. Підвалини на дубових стоянах. Стіни рублені з дубових брусів. Дах чотирисхилий, на кроквах, критий соломою.

 


 

Садиба 19 – поч.20 ст. з с.Лелюхівка, Новосанжарський р-н, Полтавська обл.

 
Курник поч.20 ст. з Полтавщини, НМНАПУ Погріб поч.20 ст. з Полтавщини, НМНАПУ Половник кін.19 – поч.20 ст. з Полтавщини, НМНАПУ Комплекс будівель заможного селянина-хлібороба. Складається з хати, комори, сажа та реконструйованих будівель за обмірами оригіналів – клуні кін.19 – поч.20 ст. з с.Шовкопляси, Новосанжарський р-н, криниці поч.20 ст. з с.Лелюхівка, Новосанжарський р-н, курника поч.20 ст. з с.Лелюхівка, Новосанжарський р-н, оборогу для сіна поч.20 ст з с.Михайлівка, Диканський р-н, повітки поч.20 ст. з с.Забрідки, Новосанжарський р-н, погреба поч.20 ст. з с.Коноплянка, Великобагачанський р-н, половника кін.19 – поч.20 ст. з с.Шовкопляси, Новосанжарський р-н. Обгороджена тином.

У садибі представлені майже всі типи господарських будівель регіону.

Хата 19 ст. з Полтавщини, НМНАПУ У лівій половині хати 19 ст. з Полтавщини, НМНАПУ У правій половині хати 19 ст. з Полтавщини, НМНАПУ Хата 19 ст. з Полтавщини, НМНАПУ Хата 19 ст. з с.Лелюхівка, Новосанжарський р-н, Полтавська обл.

Тридільна (хата+сіни+хата), за конструкцією комбінована: від підвалин до верху вікон стіни на стовпах, верхня частина стін обох хат (кілька вінців) та сінешні стіни рублені – сіни взакидку, хати – у зруб. Перед хатою – галерейка на восьми колонках. Стіни хати зовні та всередині обмазані глиною і побілені, сінешні стіни – з обох боків “чисте” дерево. Дах чотирисхилий, критий соломою “оберемками”. У першій знизу латі по забитих в неї кілочках заплетено тинок, який утримує покрівлю від сповзання.

Кожна половина хати має самостійне опалення, на що вказують окремі печі і два димоходи (“бовдури”). У правій половині хати піч з кахляним комином, поруч з нею – лежанка. Піч та лежанка підведені кольоровими глинами. Лави для сидіння з різьбленими спинками. У лівій половині хати (світлиці) піч також оздоблена кольоровими глинами, заглиблену частину комина (“дзеркало”) з рельєфно виліпленим білим хрестом пофарбовано в блакитний колір. У сінях двоє зовнішніх дверей (прохідні сіни) в чільній і затильній стінах. У сінях до стін, суміжних з печами, притулені масивні, шатрової форми, димоходи – “бовдури”, що вивищуються від долівки вгору за межі даху. Дим у “бовдур” потрапляє з печі через отвір – каглу в сінешній стіні хати, який закривають “заткалом”, коли в печі не палиться. “Бовдури” виплетені з ліси й обмазані. Знизу в них влаштовані дверцята. У світлиці експонується полив’яний посуд, що виготовлявся в місцевих осередках гончарства. Тип хати поширений на півдні Полтавщини.

Комора поч.20 ст. з Полтавщини, НМНАПУ Саж поч.20 ст. з Полтавщини, НМНАПУ Комора поч.20 ст. з с.Деревки, Котелевський р-н, Полтавська обл.

Кліть з піддашком на чотирьох стовпчиках. Підвалини на дубових стоянах. Стіни рублені з брусів. Ліворуч перед входом влаштовано дощані сходи на горище. Дах чотирисхилий, критий соломою “оберемками”.

Саж поч.20 ст. з с.Велика Павлівка, Зіньківський р-н, Полтавська обл.

Рублена споруда з годівницею спереду, що закривається лядою. Над нею нависає піддашок, який спирається на два стовпчики. У лівій бічній стіні – двері. Дах трисхилий, критий солом’яними парками. У фронтоні даху дверцята на горище, що використовувалось для утримування голубів.

 


 

Садиба кін.19 – 20 ст. з с.Велика Павлівка, Зіньківський р-н, Полтавська обл.

 
Комплекс будівель малоземельного селянина-хлібороба, який додатково займався гончарним промислом. За хатою, що стоїть поблизу дороги, міститься комора, праворуч від неї – реконструйоване гончарне горно. На подвір’ї заскладована й огороджена тином гончарна глина. За хатою вишневий садок. Навпроти садиби, де лінія забудови вулиці робить вигин, у курдонері експонується колодязь-“журавель”, що надає їй затишності і мальовничості.

Хата кін.19 ст. з Полтавщини, НМНАПУ Хата кін.19 ст. з с.Велика Павлівка, Зіньківський р-н, Полтавська обл.

Чотиридільна (хата + сіни + хатина + комора) з прибудованими хижею і ґанком на стовпчиках. Стіни рублені з плах, всередині та зовні обмазані глиною і побілені, хижа-чулан не обмазана, вертикально шальована дошками. Навколо хати висока призьба, підведена червонуватою глиною. Дах чотирисхилий, критий соломою. На вікнах одностулкові віконниці з різьбленням.

У хатині експонується гончарний круг, багато різноманітного глиняного посуду. Під стелею – полиці (“п’ятра”) для просушування свіжовиготовленого посуду. В комірчині стоять малі жорна, на яких гончар розмелював поливу. Тип житла характерний для північно-східної Полтавщини.

Криниця й журавель з Полтавщини, НМНАПУ Комора поч.20 ст. з Полтавщини, НМНАПУ Гончарне горно 1970-х рр. з Полтавщини, НМНАПУ Гончарне горно 1970-х рр. з смт Опішня, Зіньківський р-н, Полтавська обл.

Відтворене народним майстром Й.Сулимою за зразком, що був поширений в селищі у кін.19 – на поч.20 ст.

Комора поч.20 ст. з с.Деревки, Котелевський р-н, Полтавська обл.

Підвалини на дубових стоянах. Рублена з брусів. Піддашок на чотирьох стовпчиках. Дах чотирисхилий, критий соломою “оберемками”. У коморі, крім продуктів, зберігалися гончарні вироби.

Криниця поч.20 ст. з с.Тарасівка, Зіньківський р-н, Полтавська обл.

Рублена з тесаних дубових колод (цямрин). Біля криниці встановлено “журавель” поч.20 ст. з с.Вельбівка Гадяцького р-ну. Це дерев’яна соха з розвилкою, у якій на дерев’яній осі обертається “звід” – деревина, товщий кінець якої править за противагу; до тоншого кінця прикріплена тичка з відром.

 


 

Садиба 19 – поч.20 ст. з с.Попівка, Зіньківський р-н, Полтавська обл.

 

Хата 19 ст. з Полтавщини, НМНАПУ Хата 19 ст. з Полтавщини, НМНАПУ Складається з хати, клуні, комори, криниці, сажа, погреба, реконструйованого за зразком поч. 20 ст., виявленим у с.Малі Будища Зіньківського р-ну, та воріт з хвірткою.

Хата 19 ст. з с.Попівка, Зіньківський р-н, Полтавська обл.

П’ятидільна (хата + сіни + світлиця + хатина + комора) з піддашком на двох стовпчиках. Стіни рублені з липових плах, всередині “мите” дерево, зовні обмазані глиною і побілені (крім комори та сіней). У сінях двоє дверей, на причілкових кутах верхні випуски ощепу різьблені у вигляді коників. Призьба та вікна підведені червоною глиною. Дах чотирисхилий, критий соломою парками. Димохід (“бовдур”) плетений і обмазаний глиною. Вікна з одностулковими віконницями на майстерно кованих завісах. Світлиця прибрана вишитими кілковими рушниками.

Клуня поч.20 ст. з с.Велика Павлівка, Зіньківський р-н, Полтавська обл.

Конструктивною основою стін є стовпи, що утворюють вертикальний каркас, в які горизонтально закріплено глиці (жердини), заплетені сторч (вертикально) лозою та обмазані глиною. Дах чотирисхилий, критий соломою парками. Всередині клуні дах підтримується двома сохами з розвилками, на яких лежить поздовжній сволок з навішеними на нього ключинами. Двері двостулкові, шальовані.

Саж поч.20 ст. з Сумщини, НМНАПУ Криниця поч.20 ст. з Полтавщини, НМНАПУ Комора 1823 р. з Полтавщини, НМНАПУ Клуня поч.20 ст. з Полтавщини, НМНАПУ Комора 1823 р. з с.Савинці, Миргородський р-н, Полтавська обл.

З піддашком на чотирьох восьмигранних колонках (нижня третина – чотиригранна). Підвалини на дубових стоянах. Стіни рублені з плах та брусів м’яких порід дерева. Випуски зрубин на піддашку мають протесані декоративні зубці. Дах чотирисхилий, критий соломою парками. Найстаріша в експозиції Полтавщини датована комора.

Криниця поч.20 ст. з с.Тарасівка, Зіньківський р-н, Полтавська обл.

Рублена з дубових плах (цямрин) з коротким випуском. Зверху прибито дошки, до яких прикріплено дугоподібну перекладину з дерев’яним блоком для вірьовки. Над криницею на двох стовпчиках з розкосами – чотирисхилий піддашок , критий соломою.

Саж поч.20 ст. з с.Глинськ, Роменський р-н, Сумська обл.

Годівниця спереду під піддашком, що спирається на два стовпчики. Стіни рублені з брусів. У лівій бічній стіні двері. Дах трисхилий, критий соломою парками. На фронтоні піддашка невеликі дверцята на горище, яке використовувалося для утримування голубів.

 


 

Садиба кін.19 – поч.20 ст. з с.Бобрівник, Зіньківський р-н, Полтавська обл.

 
Складається з хати, комори, сажа. Огороджена тином. За хатою насаджено вишневий садок. У садибі планується встановити пасіку.

Хата 19 ст. з Полтавщини, НМНАПУ Хата 19 ст. з Полтавщини, НМНАПУ Хата 19 ст. з с.Бобрівник, Зіньківський р-н, Полтавська обл.

Тридільна (хата + сіни + комора). Рублена з плах м’якої породи дерева. Стіни хати зовні обмазані глиною і побілені, всередині – чисте дерево (“миті” стіни). Стіни комори і сіней немазані глиною і небілені з обох боків. Дах чотирисхилий, критий соломою. У сінях плетений та обмазаний глиною димохід (“бовдур”), двоє дверей. У хаті піч з кахляним комином. Поліхромний розпис на чотирьох стінах та стелі відтворив у 1970-і рр. за зразком хати с.Яблучного Зіньківського р-ну художник А.Кугай. Інтер’єр хати весільний: стіни святково прибрано розкішними полтавськими рушниками, стрічками. На столі традиційний полтавський коровай з шишками. Експонуються рідкісна мальована скриня із зображенням козака Мамая та багато вишуканого гончарного посуду.

Хата за своїм інтер’єром одна з найвиразніших серед експозиції.

Саж поч.20 ст. з Полтавщини, НМНАПУ Комора поч.20 ст. з Полтавщини, НМНАПУ Комора поч.20 ст. з с.Бірки, Зіньківський р-н, Полтавська обл.

Підвалини на дубових стоянах. Рублена з брусів. Стіни з щільно підігнаних однакових плах. Піддашок на чотирьох стовпчиках. Дах чотирисхилий, критий соломою “оберемками”. Лицьову площину бруса, яка спирається на стовпчики піддашка, декоровано рівномірно розташованими просвердленими дірочками, що створюють своєрідний легкий орнамент.

Саж поч.20 ст. з м.Зіньків, Зіньківський р-н, Полтавська обл.

Будівля для утримання свиней, з годівницею під навісом. Підвалини на стоянах. Стіни рублені з протесаного дубового брусу з випусками. Двері ліворуч від годівниці. Стеля і підлога з дубових дощок. Дах двосхилий, критий соломою, обидва фронтони зашиті шальовкою.

 

CЛОБОЖАНЩИНА

 

Садиба кін.19 – поч.20 ст. з с.Червонопопівка (Красна Попівка), Кремінський р-н, Луганська обл.

 
Подвір’я селянина, характерне для північно-східної частини Слобідської України поч. 20 ст. Огороджене тином, на вході ворота з жердин і хвіртка. Подвір’я поділено на “чисте”, де розташовані хата, комора, саж, реконструйовані повітка і погріб, та господарське, де міститься клуня.

Хата кін.19 ст. з Луганщини, НМНАПУ Хата кін.19 ст. з Луганщини, НМНАПУ Хата кін.19 ст. з с.Червонопопівка (Красна Попівка), Кремінський р-н, Луганська обл.

Дводільна (хата + сіни), чоло та причілок мають галерейки на стовпчиках. Підвалини на дубових стоянах. Стіни хати рублені з дубового бруса, сіни – в закидку. Стіни хати й сіней обмазані глиною і побілені з обох боків. У хаті “митий” поперечний сволок-полиця. Дах чотирисхилий, критий соломою “внатрус”. У сінях встановлено плетений на всю висоту обмазаний димохід (“верх”). Різьблення застосовано у завершеннях стовпчиків-колонок, в обрамленнях вікон, на лиштвах під стріхою. На вікнах двостулкові віконниці, пофарбовані в чорний колір з білими геометричними елементами, що типово для цієї місцевості. Піч обмазана кольоровими глинами та прикрашена настінним розписом. На стінах сюжетний розпис (виконаний господинею хати). Експонуються яскраво вишиті рушники.

Клуня поч.20 ст. з с.Луб’янка, Білокуракинський р-н, Луганська обл.

Комора поч.20 ст. з Луганщини, НМНАПУ Клуня поч.20 ст. з Луганщини, НМНАПУ Для зберігання необмолочених снопів, соломи, сіна. Зрубана з осикового кругляка, у плані – восьмигранна. Підвалини та верхня обв’язка з дуба. На останню спирається дах, в якому крокви з латами на дерев’яних тиблях, шатрове покриття – солома “внатрус”. Стіни пошпаровані глиною. Двері двостулкові.

Комора поч.20 ст. з с.Тецьке, Старобільський р-н, Луганська обл.

Підвалини на дубових стоянах. Рублена з вербових плах. Піддашок на чотирьох стовпчиках. Дах чотирисхилий, критий соломою “оберемками”.

Саж поч.20 ст. з с.Хворостянівка, Старобільський р-н, Луганська обл.

З годівницею під навісом, що спирається на два стовпчики. Підвалини на валунах. Стіни рублені з дубових брусів. Підлога і двері з дубових дощок. Дах трисхилий на кроквах, критий соломою “внатрус”. Горище на піддашші призначалося для утримання голубів або зберігання дрібного реманенту.

 


 

Садиба кін.19 – поч.20 ст. з с.Новоохтирка, Новоайдарський р-н, Луганська обл.

 
Хата 19 ст. з Луганщини, НМНАПУ Хата 19 ст. з Луганщини, НМНАПУ Складається з хати, комори, сажа та реконструйованих за обмірами оригіналів будівель – клуні поч.20 ст. (с.Заїківка Білокуракинський р-н), повітки поч.20 ст. (с.Муратове Новоайдарський р-н), погреба поч.20 ст. (с.Луб’янка Білокуракинський р-н). Огороджена тином. Біля хвіртки – ворота з жердин. На території садиби – плодові дерева. Садиба характерна для східної Слобожанщини – Луганщини.

Хата 19 ст. з с.Новоохтирка, Новоайдарський р-н, Луганська обл.

Чотиридільна (сіни + хата + хатина + чулан) з кутовою чільно-причілковою галерейкою на сімох стовпчиках, на які з чола та причілка спираються врубані один в один бруси (лиштви) з геометричним різьбленим орнаментом. Підвалини на високих стоянах, між якими всуціль закопано стовпчики з тоншого дерева, і все це обмазано глиною. Стіни з рублених дубових плах, всередині обмазані глиною і побілені. Стіни сіней та чулана – з обох боків “чисте” дерево. Бічні стіни хати побілені лише під стріхою, решта – обмазані червонуватою глиною. Дах чотирисхилий, критий соломою “внатрус”. З причілка – три вікна. Характерною особливістю інтер’єра є те, що піч топили з боку хатини. Димохід – “верх” встановлено на горищі. Над дахом проглядається його дощана зовнішня частина. Поруч з піччю – лежанка, попід стінами – лави-дивани з різьбленими спинками. Тут же експонується ткацький верстат.

Саж поч.20 ст. з Луганщини, НМНАПУ Комора поч.20 ст. з Луганщини, НМНАПУ Комора поч.20 ст. з с.Олексіївка, Білокуракинський р-н, Луганська обл.

Кліть комори підвалинами спирається на камені. Стіни виготовлені з плах у зруб з деревини листяних порід. З причілка піддашок на чотирьох стовпцях, на які спирається лиштва, оздоблена різьбленим геометричним орнаментом. Дах чотирисхилий, під соломою.

Саж поч.20 ст. з с.Новоохтирка, Новоайдарський р-н, Луганська обл.

З годівницею під піддашком. Підвалини на валунах. Стіни рублені з дубових брусів. Піддашок з лиштвою, декорованою різьбленим геометричним орнаментом, спирається на два стовпчики. Підлога і двері з дубових дощок. Дах трисхилий, на кроквах, критий соломою “внатрус”. Горище використовувалося для утримування голубів або зберігання дрібного реманенту.

 


 

Гамазей 19 ст. з Луганщини, НМНАПУ Гамазей 19 ст. з Луганщини, НМНАПУ Гамазей 19 ст. з с.Луб’янка, Білокуракинський р-н, Луганська обл.

Велика комора (18x8x8 м) для зберігання зерна громади на випадок неврожаю чи стихійного лиха. Підвалини споруди встановлено на масивні валуни, які на 0,5 м виступають над поверхнею землі. Стіни рублені з дубових плах. З чолового боку – галерейка на десяти стовпчиках. Дах чотирисхилий, критий по кроквах і латах соломою “внатрус”.

Комора 20 ст. з с.Грицаївка, Білокуракинський р-н, Луганська обл.

Комора 20 ст. з Луганщини, НМНАПУ Комора 20 ст. з Луганщини, НМНАПУ Підвалини на каменях. Стіни з протесаного бруса в зруб з випусками. Підстрішна балка (лиштва) з різьбленим геометричним орнаментом. Перед дверима – піддашок на чотирьох стовпчиках. Стеля і підлога з дощок. Дах чотирисхилий, критий по кроквах і латах соломою.

Комора 20 ст. з с.Нещеретове, Білокуракинський р-н, Луганська обл.

Підвалини на стоянах. Рублена з плах у півдерева з м’яких порід з випусками. Лиштва піддашка різьблена геометричним орнаментом. Стеля і підлога з дощок. Дах чотирисхилий, критий по кроквах і латах соломою “внатрус”.

 


 

Петро ВОВЧЕНКО
Звід пам’яток історії та культури України – Кн.1. – Ч.2. – 2003

 
 

ТЕМАТИЧНІ ПУБЛІКАЦІЇ:

Буклет “МНАБ УССР. Экспозиция “ПОЛТАВЩИНА И СЛОБОЖАНЩИНА” − Надежда ЗЯБЛЮК, Светлана ЩЕРБАНЬ, 1986

Експозиція “ПОЛТАВЩИНА” у НМНАПУ − Надія ЗЯБЛЮК, Світлана ЩЕРБАНЬ

Експозиція “СЛОБОЖАНЩИНА” у НМНАПУ − Надія ЗЯБЛЮК

 


ФЛЕШ-ГАЛЕРЕЯ ЕКСПОЗИЦІЇ “ПОЛТАВЩИНА”


ФЛЕШ-ГАЛЕРЕЯ ЕКСПОЗИЦІЇ “СЛОБОЖАНЩИНА”