Двотомник “Запорожжя у залишках старовини та переказах народу” − Дмитро ЯВОРНИЦЬКИЙ, 1888, 2005

Видання 1-е: Эварницкий Д.И. Запорожье в остатках старины и преданиях народа. – Ч.I,II. – С.-Петербург: Издание Л.Ф.Пантелеева (Типография Н.А.Лебедева, Невский просп., д.№8), 1888. – 294+259 с., ил.

Видання 2-е: Дмитро Яворницький. Запорожжя в залишках старовини і переказах народу. – Ч.I,II. – Дніпропетровськ: “АРТ-ПРЕС”, 2005. – 264+401 с., іл.

“Запорожье в остатках старины и преданиях народа” (1888) – перша велика монографія видатного українського історика, археолога, фольклориста, етнографа, лексикографа, музеєзнавця і культурно-громадського діяча академіка Дмитра Івановича Яворницького [1855—1940]. Новаторська для свого часу, історико-фольклорно-етнографічна за характером, ця книга яскраво демонструє широчінь наукових зацікавлень автора, особливості його творчої лабораторії, велику любов до України та її минулого — і передусім до історії запорозького козацтва.

Фактично ж цей двотомник містить експедиційні нотатки класика української історії та музейної справи, пов’язані з запорозькою минувшиною: те, що йому пощастило почути й побачити на власні очі протягом восьми років подорожей історичними місцями України.

Окремий розділ частини ІІ опубліковано тут: Життя козаків-запорожців: Іван Розсолода – син січовика, 116-літній інформатор Дмитра Яворницького.

Видання 2005 року надруковане мовою авторського оригіналу, за автентичним текстом, що його підготував Д.Яворницький для другого видання своєї праці. Цей оригінальний текст зберігався в колекції дніпропетровського бібліофіла професора А.К.Фоменка, який подарував його Дніпропетровському історичному музею ім.Д.Яворницького.
 


 
З першого видання: титули, ЗМІСТ, перелік ілюстрацій та окремі сторінки:


“Запорожье в остатках старины и преданиях народа” – 1888 − Частина 1 (PDF), Частина 2 (PDF).
Джерело: books.google.com.


“Запорожжя в залишках старовини і переказах народу” – 2005 − Частина 1 (DJVU), Частина 2 (DJVU).