Надія ЗЯБЛЮК

Надія Зяблюк Етнограф, провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу “Полтавщина і Слобожанщина” Національного музею народної архітектури та побуту України до 2012 року. Заслужений працівник культури України.

Сторінка автора на сайті “Хор “Гомін”: Пісні України” »
 

Публікації на сайті:

ВИДАННЯ:

Путівник по Музею народної архітектури та побуту України (Київ, с.Пирогів) − 2007

Надежда ЗЯБЛЮК, Светлана ЩЕРБАНЬ. Музей народной архитектуры и быта Украинской ССР. Экспозиция “Полтавщина и Слобожанщина”: Буклет. – Киев: Облполиграфиздат, 1986. – 8 с., ил.
 

СТАТТІ:

Надія Зяблюк. Масниця на Київщині, 19 – поч.20 ст. // Переяславіка: Наукові записки [Збірник наукових статей. Міжнародна історико-краєзнавча конференція “Наукові студії М.І.Сікорського”]. – Вип.12(14). – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С.221-233. – PDF.

Надія Зяблюк, Світлана Щербань. Експозиція “ПОЛТАВЩИНА” у НМНАПУ.

Надія Зяблюк. Експозиція “СЛОБОЖАНЩИНА” у НМНАПУ.

Надія Зяблюк. Масниця в Україні / Рідна школа. − 2007. − №1 (січень) − С.26-33.

Надія Зяблюк. Мак у віруваннях, обрядах і звичаях українців // УКРАЇНСЬКА РОДИНА: родинний і громадський побут / Упорядник Лідія ОРЕЛ. – К., 2000. – С.355-370.